Serbia

Cultivar totali: 37    
Cultivar autoctone: 25 
Cultivar importate: 12
clicca la cultivar  

AMIGDALOLIA  ASCOLANA TENERA   BELLA DI CERIGNOLA   BOÇI   CAROLEA   CORATINA   FRANGIVENTO    FRANTOIO    FRENGU   HOLLË I HIMARË    ITRANA   KALINJOT   KALLMET    KAREN   KOKËRRMADH I BERAT    KOKËRRMADH I ELBASAN    KONSERVOLIA   KORONEIKI    KOTRUVSI   KRYPËS I KRUJË   KUSHA    LECCINO    MANAGJEL      MARKS    MASTOIDIS    MIXAN    MORAIOLO   NISJOT   PICHOLINE    PULAZEQIN    ULLIRI I BARDHË I KRUJËS   ULLIRI I BARDHË I LEZHËS    ULLIRI I BARDHË I TIRANËS    ULLIRI I HOLLË I HIMARËS   ULLIRI I KUQ   ULLIRI I ZI   UNAFKA
;